Uppspel

Grunden i ett effektivt anfallsspel är uppspelen. Sättet bollen ska spelas upp avgörs givetvis av på vilket sätt laget har ställt upp i försvarszonen och på vilket sätt laget vill komma in i anfallszonen. Några olika typer av mål med uppspel:

  • Säkra uppspel efter sarg så hela laget kan flyttas upp för att sätta tryck i anfallszonen.
  • Flacka lyft mot motståndarmålet för att få snabba avslut, styrningar och returer. Lämpligt vid underläge i slutet av matchen.
  • Höga lyror mot anfallshörnen för forwards att jobba på. Lämpligt vid spel 4 mot 5 eller vid ledning då man inte vill tappa för mycket folk i anfallszonen.
  • Snabba raka uppspel direkt vid bollerövring i avsikt att skapa kontringslägen.

Oavsett typ av uppspel är det viktigt att alltid ha minst en avlastare (enkelt passningsalternativ).

Backars och avlastares uppgift är att skapa bredd i uppspelen. Forwards uppgift är att skapa djup.