Hörnen – Dubbelskott

hörnen - dubbelskottNivå:
Blå

Syfte:
För uppvärmning och för att träna passning och direktskott i fart.

Beskrivning:
Spelare A springer och rundar konen.

Första spelaren i led B slår en diagonalpassning till A.

A skjuter direkt och fortsätter att springa mot mål.

Samtidigt slår andra spelaren i led B en passning till A som skjuter direkt.

Första spelaren i led B har under tiden sprungit och rundat konen.

Första spelaren i led A slår en diagonalpassning till B som skjuter direkt.

Samtidigt slår andra spelaren i led A en passning till B som skjuter direkt.

Osv.

Att tänka på:
Högt tempo i löpningar.

Passningsmottagaren ska markera med klubban vart passningen ska komma.

Passningarna ska vara rätt placerade och utan studs.

Skotten ska träffa mål.

Spelaren byter led efter avslutet.