Trekanten

trekantenNivå:
Blå

Syfte:
Att träna passningar och spelförståelse.

Beskrivning:
Spelaren med boll passar till valfritt led och springer och ställer sig sist i det andra ledet.

Att tänka på:
Högt tempo i löpningar.

Hårda och precisa passningar utan studs.

Öka bolltempot efterhand.

Inget led får bli tomt med spelare.