8:an steg 4

8:an steg 4Nivå:
Röd

Syfte:
Att träna direktpass, mottagning, bollbehandling och avslut i fart under uppspelsliknande former.

Beskrivning:
Spelare A slår en passning till spelare B och springer upp en bit i banan.

Spelare B slår en direktpass tillbaka till spelare A och springer i en båge uppåt.

Spelare A slår en direktpass tillbaka till spelare B.

Samtidigt har spelare C sprungit i en båge ut mot sargen. Spelare C får en passning från spelare B, tar några steg in mot slottet och avslutar.

Samtidigt fortsätter spelare B framåt, hämtar upp en boll vid led C och fortsätter mot mål för avslut.

Osv.

Att tänka på:
Passningarna ska vara rätt placerade.

Högt tempo i löpningar.

Skotten ska träffa mål.

Byt led efter avslutat moment. A till B, B till C och C till A.

Kör alltid spegelvänt.