Stora U 6

stora u 6Nivå:
Röd

Syfte:
Att träna direktpass, mottagning, bollbehandling och avslut i fart under uppspelsliknande former.

Beskrivning:
Spelare A springer utan boll, får passning från spelare B, slår en direktpass tillbaka och bågar tillbaka uppåt.

Spelare B slår tillbaka en passning till spelare A som behandlar bollen i hög fart utmed sargen och passar bollen till led A.

Led A slår en direktpass tillbaka till spelare A som tar emot bollen, springer in mot slottet och avslutar.

Osv.

Att tänka på:
Passningsmottagaren ska markera med klubban vart passningen ska komma.

Passningarna ska vara rätt placerade.

Högt tempo i löpningar.

Skotten ska träffa mål.

Byt led efter avslutat moment.

Kör alltid spegelvänt.