Innebandytaktik

Hur ska jag tänka innebandytaktik?

Det val av innebandytaktik det egna laget ska göra och det sätt det ska spela på varierar givetvis från lag till lag. Det går att välja exempelvis högt eller lågt offensivt försvarsspel, zonförsvar eller man-mot-man-försvar i egen försvarszon, etc. Variationerna och kombinationerna är många och det gäller att hitta det som passar det egna laget bäst.

När det gäller vilken taktik och vilket spelsystem laget bör använda sig av är det flera
saker att ta hänsyn till:

Spelarmaterial

Det egna spelarmaterialet är det som bör styra valet av innebandytaktik och spelsystem allra mest. Ett ungt, snabbt och tekniskt lag bör givetvis spela på ett annorlunda sätt jämfört med ett äldre och mer rutinerat lag.

Storlek på planen

Storleken på planen påverkar även det spelet till stor del. Spelet på en liten plan blir snabbare och intensivare. Då bör laget satsa på att spela rakare mot mål med snabba avslut. På en stor plan finns andra möjligheter att spela runt bollen och det krävs alltid fler passningar för att komma till bra avslut.

Andra lags spelsystem

Motståndarlagens sätt att spela kan i vissa moment och vissa matcher påverka hur det egna laget ska spela. När det sedan gäller ungdomslag bör åtminstone föreningens äldsta ungdomslag spela på samma sätt som seniorlaget gör. Detta för att övergången mellan ungdomslag och seniorlag ska gå så smidigt som möjligt.

Hur lekfull och teknisk innebandy än bör vara krävs det att det finns en viss grundtanke och grundtaktik i det laget gör. Det gör att det finns trygghet i laget även de stunder spelet fungerar sämre. För att den taktiska träningen ska bli så effektiv som möjligt bör den ske i nedanstående ordning.

Individuell taktik

Här rör det sig om hur spelaren ska agera vid olika situationer. Exempelvis hur han/hon ska täcka skott, hur han/hon ska spela utmed sargen eller hur han/hon ska agera vid en 1-mot-1-situation. Här handlar det till stor del om att utveckla medvetenhet och tanke hos den individuella spelaren.

Taktik för mindre enheter

Här kan det handla om hur backparen eller kedjorna ska agera vid olika situationer. Det kan dessutom vara hur backar och center ska samarbeta i försvarsspelet eller exempelvis samarbetet mellan vänsterback och vänsterforward vid någon speciell situation. Här finns en stor mängd olika kombinationer som bör tränas in.

Taktik för hela femman

Här handlar det givetvis om helheten. Det kan röra sig om uppspel, hur laget ska agera i anfallszon eller olika bitar i försvarsspelet. Även här finns det än stor mängd olika kombinationer. Boxplay och powerplay ingår även i denna del.

För att laget ska kunna lyckas med det taktiska fullt ut krävs givetvis att spelarna parallellt jobbar mycket med de tekniska bitarna, både när det gäller målvakt och utespelare.