Reaktion – Mattan

reaktion - mattanNivå:
Blå

Syfte:
Träna upp split vision och reaktionsförmåga.

Beskrivning:
En matta hålls upp i ”slottet”.

Förste spelaren i ledet springer med boll bakom mattan och väljer vilken sida om mattan han ska avsluta på.

Skjuter ett snabbt skott.

Osv.

Att tänka på:
Mattan måste vara så hög att målvakten inte ser bakom den.

Högt tempo i löpningar.

Rejäla och snabba skott.

Variera sidorna för avsluten.