Reaktion – Slumpskott

reaktion - slumpskottNivå:
Blå

Syfte:
Träna upp split vision och reaktionsförmåga.

Beskrivning:
Kan göras på flera sätt:

1. Spelarna rör sig med boll på samma planhalva.

När tränaren ropar ett namn rycker denne mot mål och avslutar med skott eller dribbling.

2. Spelarna rör sig med boll på samma planhalva.

De avslutar när de själva anser det lämpligt.

3. Punkt 1 eller 2, men gå ihop två och två och spela bollen mellan varandra innan mellan avsluten.

Att tänka på:
Avslutens täthet ska anpassas så att målvakten lagom hinner ställa om, eller byta position.

Utespelarna ska leka mycket med bollarna.

Bra teknikövning för dem.

Med två målvakter och många utespelare kan hela planen användas.