Sidledsförflyttningar – lång löpning

sidledsförflyttningar - lång löpningNivå:
Blå

Syfte:
Att träna följsamhet och täta sidledsförflyttningar.

Beskrivning:
Målvakten sitter utmed sin högra stolpe.

Förste spelaren i led A springer i högt tempo med boll runt första konen.

Någonstans mellan de båda konerna kommer avslut mot mål.

Målvakten följer hela tiden med i sidled tills avslut kommer.

Förste spelaren i led B gör samma sak.

Osv.

Att tänka på:
Högt tempo i löpningar.

Skotten ska träffa mål.

Variera plats för avslut.

Målvakten ska hålla tätt utmed golvet i förflyttningarna.

Det är bra om målvakten kan hålla händerna från golvet hela tiden.

Spelaren byter led efter avslut.