Tillbakaspel med diagonallöpning

tillbakaspel med diagonallöpningNivå:
Blå

Syfte:
Avslut i högt tempo med positionsbyte.

Beskrivning:
Förste spelaren i ledet springer med boll i högt tempo runt konen.

Passar bollen till nästa spelare som står i ledet.

Ruschar sedan runt den andra konen och vänder in mot slottet.

Samtidigt har passningsmottagaren som stod först i ledet slagit en passning tillbaka till den löpande spelaren.

Den löpande spelaren skjuter antingen direkt eller tar emot bollen och sedan skjuter snabbt.

Att tänka på:
Högt tempo i löpningar.

Passningarna ska vara rätt placerade och utan studs.

Skotten ska vara rejäla, snabba och träffa mål.

Kör den alltid spegelvänd också.