Storslalom på helplan

Nivå:
Grön

Syfte:
Att ha full kontroll på bollen vid snabba vändningar.

Beskrivning:
Förste spelaren i ledet springer i högt tempo med boll och dribblar genom konerna.

Efter några koner gör nästa spelare samma sak.

Osv.

Att tänka på:
Högt tempo i löpningar.

Bollen ska behandlas genom hela löpningen.

Efter sista konen joggar spelaren tillbaka längs ned sargen och ställer sig sist i ledet.