8:an steg 3

8:an steg 3Nivå:
Röd

Syfte:
Att träna direktpass och direktskott i fart under uppspelsliknande former.

Beskrivning:
Spelare A slår en passning till spelare B och springer upp en bit i banan.

Spelare B slår en direktpass tillbaka till spelare A och springer i en båge uppåt.

Spelare A slår en direktpass tillbaka till spelare B.

Samtidigt har spelare C sprungit ned i en båge och in mot slottet. Spelare C får en passning från spelare B och skjuter direkt.

Osv.

Att tänka på:
Passningsmottagaren ska markera med klubban vart passningen ska komma.

Passningarna ska vara rätt placerade.

Högt tempo i löpningar.

Skotten ska träffa mål.

Byt led efter avslutat moment. A till B, B till C och C till A.

Kör alltid spegelvänt.