Lilla fickan

lilla fickanNivå:
Grön

Syfte:
Uppvärmning och att öva inbrytning mellan motståndarnas backar och forwards, passning till spelare i fart samt mottagning, bollbehandling och avslut i fart.

Beskrivning:
Spelare A springer i en båge in mot slottet, får en passning av spelare C, fortsätter några steg och går på avslut.

Spelare B gör samma sak.

Osv.

Att tänka på:
Passningsmottagaren ska markera med klubban vart passningen ska komma.

Passningarna ska vara rätt placerade.

Högt tempo i löpningar.

Skotten ska träffa mål.

Byt led efter avslutat moment. A till B, B till C och C till A.

Körs med fördel på båda planhalvorna samtidigt.