Dubbelsvanen

dubbelsvanenNivå:
Blå

Syfte:
Att träna passning och direktskott i fart samt att fullfölja löpning mot mål efter första skottet och sidledsförflyttning för målvakt.

Beskrivning:
Spelare B springer snett in mot slottet, får passning från spelare A och skjuter direkt.

Spelare B springer sedan runt konen, får passning från eget led och skjuter direkt.

Direkt efter det skottet skjuter spelare A ett distansskott.

Osv.

Att tänka på:
Passningsmottagaren ska markera med klubban vart passningen ska komma.

Passningarna ska vara rätt placerade.

Högt tempo i löpningar.

Skotten ska träffa mål.

Byt led efter avslutat moment.

Kör alltid spegelvänt.