Storstjärnan

storstjärnanNivå:
Blå

Syfte:
Att träna passning samt positionsbyten med direktpass och direktskott i fart.

Beskrivning:
Spelare A passar spelare B och löper in mot slottet.

Spelare B slår en direktpass tillbaka till spelare A, som i sin tur slår en direktpass till spelare C och förflyttar sig några meter.

Spelare C slår en direktpass tillbaka till spelare A som denna gång slår en direktpass till spelare D och förflyttar sig några meter igen.

Spelare D slår en direktpass tillbaka till spelare A som skjuter direkt.

Att tänka på:
Passningsmottagaren ska markera med klubban vart passningen ska komma.

Passningarna ska vara rätt placerade.

Högt tempo i löpningar.

Skotten ska träffa mål.

Byt led efter avslutat moment. A till B, B till C, C till D och D till A.

Kör alltid spegelvänt.