Tillbakaspel till hörnet och skott

tillbakaspel till hörnet och skottNivå:
Blå

Syfte:
Att träna snabba passningar utmed sargen för att locka ut motståndarna från slottet sant direktskott vid inspel.

Beskrivning:
Spelare A, som står placerad nere i hörnet, passar till spelare B, som är placerad utmed sargen.

Spelare B slår en direktpass tillbaka till A.

Spelare A slår en direktpass tillbaka till B.

Spelare B slår en direktpass till spelare C, som står placerad i slottet.

C skjuter direkt.

Att tänka på:
Passningarna ska vara snabba, rätt placerade och utan studs.

Kör den alltid spegelvänd också.

Byte led efter slutfört moment. A går till B, B går till C och C går till A.