Stora U 2

stora u 2Nivå:
Blå

Syfte:
Att träna passning, mottagning, bollbehandling och avslut i fart under uppspelsliknande former.

Beskrivning:
Spelare A springer utan boll mot hörnet, får passning från spelare B, slår en direktpass tillbaka och bågar tillbaka uppåt.

Spelare B slår tillbaka en passning till spelare A som behandlar bollen i hög fart mot mål och avslutar.

Osv.

Att tänka på:
Passningsmottagaren ska markera med klubban vart passningen ska komma.

Passningarna ska vara rätt placerade.

Högt tempo i löpningar.

Skotten ska träffa mål.

Byt led efter avslutat moment.

Kör alltid spegelvänt.