Tvåpass

tvåpassNivå:
Blå

Syfte:
Att träna passning, mottagning, bollbehandling och direktskott i fart under uppspelsliknande former.

Beskrivning:
Spelare A springer några steg med bollen och slår en passning till spelare B.

Spelare B slår en direktpass tillbaka till spelare A som fortsätter framåt i banan.

Spelare A springer några steg med bollen och slår en passning till spelare C.

Spelare C slår en direktpass tillbaka till spelare A som springer in mot slottet och skjuter direkt.

Osv.

Att tänka på:
Passningsmottagaren ska markera med klubban vart passningen ska komma.

Passningarna ska vara rätt placerade.

Högt tempo i löpningar.

Skotten ska träffa mål.

Byt led efter avslutat moment. A till C, C till B och B till A.

Kör alltid spegelvänt.

Körs med fördel åt båda håll samtidigt.